Qloballaşma prosesinin sürətlə getdiyi dövrdə Azərbaycanın beynəlxalq təhsil məkanına inteqrasiya sahəsindəki uğurlu siyasətinin nəticəsi olaraq azərbaycanlı gənclər dünyanın qabaqcıl ölkələrində təhsil almaq imkanı qazanırlar. Koreya Respublikası da bu ölkələr sırasındadır və 2009-cu ildən burada təhsil alan azərbaycanlıların sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə artmaqdadır. Sıralarının genişlənməsi Koreyada azərbaycanlı...